Học viện Quốc phòng coi trọng phương pháp dạy học tích cực

NDO - Những năm qua, Học viện Quốc phòng đã xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và hướng vào thực hiện “3 thực chất”, gắn với “2 thiết thực” và coi trọng phương pháp dạy học tích cực, hoạt động thảo luận.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi lễ.
Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ bế giảng năm học 2021-2022, trao quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư và bằng Tiến sĩ. Tới dự, có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Quán triệt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, năm học 2021-2022, Học viện Quốc phòng đã chủ động, triển khai quyết liệt, triệt để các biện pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, tập trung vào: Nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Đồng thời, Học viện xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và hướng vào thực hiện “3 thực chất”: “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, và gắn với “2 thiết thực”: “nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”, coi trọng phương pháp dạy học tích cực, hoạt động thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

Học viện tích cực, chủ động xây dựng, hoàn thiện chương trình 3 trong 1, tổ chức triển khai huấn luyện-đào tạo bước đầu đạt chất lượng và hiệu quả tốt; Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tập bài, diễn tập, thi, kiểm tra, nâng cao phương pháp tư duy khoa học, phát huy tính tự giác, tích cực của người học nhằm bồi dưỡng cho học viên có kiến thức cơ bản, toàn diện, chuyên sâu; nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa cho biết: Học viện đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện-đào tạo cho 25 lớp học tập trung, gồm 14 đối tượng với 786 học viên.

Kết quả tốt nghiệp các khóa học là 100% đạt yêu cầu trở lên. Trong năm học đã xét, đề nghị công nhận chức danh Phó Giáo sư cho 11 đồng chí, có 17 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ quân sự cấp Học viện; 24 học viên đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp cao học.

Thượng tướng Trần Việt Khoa đề nghị, các đồng chí học viên tốt nghiệp ra trường tiếp tục nghiên cứu nắm những những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nội dung mới về quân sự, quốc phòng an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…; tham gia đóng góp ý kiến và chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội những vấn đề về quốc phòng, an ninh, quân sự, góp phần xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.