Doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023

NDO - Theo Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong quý I/2023 của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3, đa số các doanh nghiệp được khảo sát đều đánh giá tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 tháng đầu năm nay so quý trước.
0:00 / 0:00
0:00
Đa số doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
Đa số doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2023 cho thấy, có 24,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2022; 37,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 38,5% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Chỉ số tương ứng của quý IV/2022: Có 32,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý III/2022; 33,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 33,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý II/2023, có 44,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2023; 35,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và chỉ 20,6% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023 ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng dẫn số liệu từ Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong tháng 3/2023, cả nước có 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 145,7 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 92,6 nghìn lao động, lần lượt tăng 60,9% về số doanh nghiệp, tăng 122,2% về vốn đăng ký và tăng 81,4% về số lao động so với tháng 2/2023.

So với cùng kỳ năm trước, các con số này giảm 0,6% về số doanh nghiệp, giảm 24,8% về số vốn đăng ký và giảm 1,2% về số lao động.

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023 ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tính chung quý I/2023, cả nước có gần 34 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 212,3 nghìn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34,1% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm nay đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 446,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 10,6 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2023 là 756,7 nghìn tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động bình quân 1 tháng trong quý I các năm 2018-2022 lần lượt là: 11,7 nghìn doanh nghiệp; 14,5 nghìn doanh nghiệp; 14,8 nghìn doanh nghiệp; 14,7 nghìn doanh nghiệp; 20 nghìn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2023 lên gần 57 nghìn doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân 1 tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; gần 12,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 13,1%; 4,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Bình quân 1 tháng có gần 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường bình quân 1 tháng trong quý I các năm 2018-2022 lần lượt là: 7,9 nghìn doanh nghiệp; 11,4 nghìn doanh nghiệp; 11,6 nghìn doanh nghiệp; 13,4 nghìn doanh nghiệp; 17,1 nghìn doanh nghiệp.