Hàng không - Du lịch liên kết để phát triển bền vững

Tại Hội thảo "Hàng không-Du lịch “bắt tay” liên kết phát triển bền vững", nhiều giải pháp để giảm giá vé máy bay, kích cầu du lịch nội địa đã được các đại biểu đề xuất, thảo luận. Sự liên kết giữa hai ngành hàng không và du lịch như “hai chiếc cánh của máy bay” nếu không có sự phối hợp rõ ràng, bền vững, lâu dài thì rất khó để thúc đẩy ngành du lịch cũng như ngành hàng không phát triển bền vững.