Hải Dương tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

NDO - Nhằm mục tiêu bảo vệ và quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, ngày 3/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ra quyết định phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Một bến bãi xếp dỡ than đang hoạt động ở địa bàn huyện Nam Sách.
Một bến bãi xếp dỡ than đang hoạt động ở địa bàn huyện Nam Sách.

Theo đó, các cấp, các ngành chức năng tập trung chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; coi trọng việc bảo vệ cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự và đời sống của người dân địa phương tại các khu vực có khoáng sản. Việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; của các tổ chức, cá nhân có liên quan và của tất cả các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phương án bảo vệ khoáng sản của tỉnh đưa ra các giải pháp cụ thể như: tiếp tục rà soát quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan để bảo đảm đồng bộ, chính xác và thống nhất với nội dung của “Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương” thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tích hợp trong quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được phê duyệt.

Hải Dương tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản ảnh 1

Cán bộ chức năng kiểm tra hoạt động bến bãi trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Việc cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo đúng quy hoạch về khoáng sản đã được phê duyệt

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ giấy phép khai thác khoáng sản. Thực hiện cấp phép khai thác khoáng sản thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp phải đấu giá theo quy định của pháp luật nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các chủ giấy phép phải thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác khoáng sản, buộc các chủ giấy phép phải bảo vệ trữ lượng khoáng sản tốt hơn.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khoáng sản trái phép. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. Phát huy chức năng giám sát, quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn của các tổ chức chính trị-xã hội và của người dân.

Quan tâm công tác xây dựng và tuyên truyền pháp luật về khoáng sản. Thường xuyên làm tốt công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp, ban hành các quy định quy phạm mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của Đề án “Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương” với vai trò chủ công, thường trực của lực lượng Công an.