Hà Nội tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

NDO - Sáng 22/7, Hội nghị công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội do Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tổ chức đã diễn ra.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ phát biểu tại Hội nghị.
Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP cấp thành phố được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhận diện quảng bá thương hiệu sản phẩm, đồng thời tăng cường công tác giám sát, quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, cũng như nâng cao nhận thức về Chương trình mỗi xã một sản phẩm đối với cộng đồng và chủ thể OCOP...

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ nhấn mạnh: Nhằm hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP cấp thành phố được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhận diện quảng bá thương hiệu sản phẩm, năm 2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đã triển khai Kế hoạch Hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn cho các sản phẩm OCOP.

Năm 2022 khi có chính sách của Trung ương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tiếp tục hỗ trợ các chủ thể OCOP được công nhận để nhận diện sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác giám sát, quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, trong năm 2021, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra được 41/50 chủ thể với 334 sản phẩm OCOP của 18 huyện, thị xã.

Kết quả kiểm tra 41 chủ thể sản phẩm OCOP cho thấy, các chủ thể cơ bản đều thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; sử dụng nhãn hàng hóa, duy trì chất lượng sản phẩm đảm bảo theo đúng sản phẩm OCOP đã được Ủy ban nhân dân thành phố chứng nhận.

Năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP đối với các chủ thể còn lại chưa được kiểm tra.

Hà Nội tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP ảnh 1

Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể tại Hội nghị.

Trước đó, để thực hiện các chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, ngày 22/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Cụ thể, kế hoạch đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó: phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có sản phẩm OCOP; có ít nhất 70% chủ thể OCOP là tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp; Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng hoặc tham gia liên kết chuỗi giá trị ổn định, hiệu quả.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng tới việc 100% các sản phẩm OCOP được tham gia các sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP.

Mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Hằng năm, mỗi quận, huyện, thị xã phát triển ít nhất 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Thành phố Hà Nội phấn đấu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử.