Hà Nội không để gián đoạn công việc trong kỳ nghỉ Tết

NDO -

Tại Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 vừa được ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: Trong các kỳ nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: DUY LINH)
Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: DUY LINH)

Đồng thời, ngay sau các kỳ nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, khẩn trương tập trung triển khai công việc, không để chậm trễ, gián đoạn công việc chuyên môn. Thực hiện đúng quy định và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay ngày đầu tiên đi làm sau các kỳ nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, bảo đảm hoạt động công vụ không bị gián đoạn. Tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính); thành lập đoàn kiểm tra (tổ kiểm tra) công vụ và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc ngay sau các kỳ nghỉ lễ, Tết...

Trong các kỳ nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên. Đồng thời, ngay sau các kỳ nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, khẩn trương tập trung triển khai công việc, không để chậm trễ, gián đoạn công việc chuyên môn. Thực hiện đúng quy định và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội.

Đối với giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các xã, phường và thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức tự kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó, tập trung kiểm tra việc xây dựng, công khai và thực hiện các quy trình nội bộ trong việc giải quyết công việc; kết quả kiểm tra là căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Để tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của  thành phố theo hướng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng thời hạn; không bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Thực hiện việc xây dựng lịch công tác tuần, tự đánh giá kết quả công việc hằng tháng theo quy định của Thành ủy.

Cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; nghiêm cấm hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Định kỳ hằng tháng, thực hiện việc khảo sát đo lường sự hài lòng tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp (giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc, tiếp công dân...). Thường xuyên cập nhật và công khai hằng tháng kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan và trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.