Hà Nội hỗ trợ gần 5,2 triệu lượt người khó khăn do Covid-19

NDO -

Đến nay, Hà Nội đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay gần 5,2 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng số tiền hỗ trợ đạt hơn 6.100 tỷ đồng.

Người lao động ở quận Hoàn Kiếm nhận tiền từ gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Thủy Trúc)
Người lao động ở quận Hoàn Kiếm nhận tiền từ gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: Thủy Trúc)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho hơn 5,166 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng kinh phí là 6.162 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 5.739,2 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 405,8 tỷ đồng.

Cụ thể, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho hơn 1,99 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với 12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí là hơn 1.482 tỷ đồng.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết 116 của Chính phủ, Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến nay, cơ quan này đã chi trả cho 1,631 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp. Tổng kinh phí chi trả đạt 3.968 tỷ đồng. 

Còn trên phạm vi cả nước, tính tới hết ngày 6/12, gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 cũng giải quyết hưởng hỗ trợ cho gần 12,5 triệu lao động, với ngân sách hỗ trợ là khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội, đến nay, các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8/8  nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND. Các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 292.584 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 305 tỷ đồng.

 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí 82,98 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho 162.529 người khó khăn trên địa bàn thành phố.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố và một số địa phương cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm. Qua đó, cộng đồng cùng chung sức hỗ trợ gần 1,1 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 322,8 tỷ đồng.