Hà Giang chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

NDO - Tỉnh ủy Hà Giang vừa ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Được hỗ trợ xi măng, người dân xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên tích cực làm đường bê tông nông thôn
Được hỗ trợ xi măng, người dân xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên tích cực làm đường bê tông nông thôn

Đến nay, sau 10 tháng thực hiện kế hoạch, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hà Giang đạt hơn 32%. Trong đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư ba chương trình mục tiêu quốc gia đạt rất thấp.

Kết quả giải ngân thấp đã làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ.

Đó là: Tập trung thực hiện đồng bồ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công. Xác định rõ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong những tháng cuối năm; Triển khai nhanh chóng ba chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được.

Người đứng đầu các tổ chức đảng, các địa phương, các cơ quan, ban ngành đề cao trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn chậm của từng dự án, tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập, phân công lãnh đạo phụ trách từng sự án để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư bả đảm kịp thời, đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có chế tài xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách chỉ đạo sâu sát các ban quản lý dự án chuyên ngành, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm và ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền vi phạm các quy định về giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.