Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm

NDO - Đề thi môn Toán chuyên dành cho các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên Toán, chuyên Tin học Trường THPT chuyên Sư phạm năm 2023-2024, thời gian 120 phút. Dưới đây là gợi ý lời giải do một số giáo viên thực hiện để thí sinh tham khảo.
Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm
Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm ảnh 1
Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm ảnh 2
Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm ảnh 3
Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm ảnh 4
Gợi ý giải đề Toán chuyên thi lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Sư phạm ảnh 5
Lời giải do các giáo viên nhóm Toán Tiểu học - THCS - THPT Việt Nam thực hiện