Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học

NDO -

Xin giới thiệu gợi ý lời giải đề môn Toán dành cho học sinh thi vào lớp 10 chuyên Tin học năm học 2022-2023 của TP Hà Nội. Lời giải do các giáo viên nhóm Toán Tiểu học - THCS - THPT Việt Nam thực hiện.

Thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -0
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -1
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -2
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -3
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -4
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -5
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học -6