Kết quả thư bạn đọc

Giao UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn của ông Vũ Duy Tân

NDO - Báo Nhân Dân vừa nhận được công văn số 4972/UBND-TCD của UBND tỉnh Thái Nguyên trả lời đơn của ông Vũ Duy Tân, trú tại tổ 1, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, khiếu nại việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án nâng cấp đường Khu dân cư Đồng Bẩm đối với gia đình ông không hợp lý.
0:00 / 0:00
0:00
Giao UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn của ông Vũ Duy Tân

Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền. Kết quả báo cáo UBND tỉnh và thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân theo quy định.