Đưa ASEAN trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu

Theo chủ đề của năm nay là “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”, Indonesia, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023, đưa ra nhiều ưu tiên, sáng kiến nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN trước các thách thức và đưa Hiệp hội trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu. Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam tiếp tục đồng hành với các nước thành viên nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Quan hệ giữa ASEAN và các đối tác được tăng cường. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)
Quan hệ giữa ASEAN và các đối tác được tăng cường. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

ASEAN đang nỗ lực hoàn tất Kế hoạch tổng thể 2025 trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo đó, ASEAN tập trung nâng cao năng lực thể chế và thúc đẩy hợp tác theo các xu hướng lớn hiện nay, như phục hồi bao trùm, phát triển bền vững, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn…

Trong năm 2023, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Indonesia đưa ra nhiều ưu tiên, sáng kiến cụ thể trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, trong đó chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự cường y tế và ổn định tài chính-kinh tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, những ưu tiên, sáng kiến này được đánh giá là phù hợp quan tâm, lợi ích của các nước thành viên; được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực, nâng cao năng lực ứng phó và tự cường của Hiệp hội.

Để thực hiện thành công các mục tiêu ưu tiên trong năm 2023, các nước thành viên đều cho rằng, ASEAN cần một môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phục hồi và phát triển. Các nước thành viên cũng nhấn mạnh việc nâng cao năng lực thể chế của ASEAN nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Theo đó, các nước thành viên sẽ nghiên cứu các biện pháp tăng cường chức năng, vai trò của một số cơ quan của ASEAN, nâng cao hiệu quả của cơ chế ra quyết định và thúc đẩy các giải pháp huy động nguồn lực. ASEAN cũng sẽ nỗ lực duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và khuyến khích các đối tác đóng góp xây dựng, cùng giải quyết các thách thức chung.

Thời gian qua, quan hệ giữa ASEAN và các đối tác được tăng cường và đạt tiến triển. Điều này khẳng định sự coi trọng và mong muốn của các đối tác với việc thúc đẩy và nâng cấp quan hệ với ASEAN thông qua nhiều sáng kiến hợp tác cụ thể, thực chất. Các nước thành viên đề nghị các đối tác phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh tại khu vực. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong đối thoại và hợp tác ở khu vực; cam kết tham gia và đóng góp vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Luôn tham gia chủ động, tích cực, Việt Nam cùng các nước thành viên nỗ lực duy trì và đề cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm, tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển. Tại các hội nghị của ASEAN đã diễn ra trong năm 2023, Việt Nam cùng các nước thành viên tham gia thảo luận, xác định các trọng tâm, ưu tiên của Hiệp hội; chủ động đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, phù hợp quan tâm chung của các nước và khu vực. Việt Nam cũng góp phần tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về nhiều quyết định quan trọng, như các biện pháp nâng cao hiệu quả thể chế, hỗ trợ Timor Leste…

Trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp của Việt Nam và Indonesia, hai bên đều khẳng định tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Việt Nam cũng khẳng định ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo, Việt Nam cùng Chủ tịch ASEAN 2023 và các nước thành viên tiếp tục đóng góp vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.