Covid-19 đã làm tê liệt ngành du lịch Lào trong hai năm qua, nhiều khu du lịch lớn vắng khách trong mùa du lịch. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ngành du lịch Lào tìm cách thoát dịch Covid-19

Trong nỗ lực nhằm sớm mở cửa đất nước, Chính phủ Lào đang thực hiện kế hoạch đón khách du lịch đến các tỉnh và khu vực có tiềm năng du lịch nhưng vẫn bảo đảm việc phòng, chống dịch Covid-19. Các chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển du lịch bằng việc mở các “vùng xanh du lịch” đang được Lào thực hiện.