Lãnh đạo huyện tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mường Lống.

Tôi luyện đội ngũ cán bộ qua luân chuyển, điều động ở huyện Kỳ Sơn

Thông qua luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là việc tăng cường cho cơ sở đã giúp đội ngũ cán bộ có cơ hội trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm và năng lực thực tiễn ở nhiều lĩnh vực để trưởng thành, đó là việc làm mới, sáng tạo của huyện vùng cao 30a Kỳ Sơn.