Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định về công tác cán bộ

NDO - Chiều 9/1, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng được điều động, phân công đến công tác tại Thành ủy Cao Bằng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định cho đồng chí Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy Cao Bằng.
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao quyết định cho đồng chí Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Theo các quyết định, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng được điều động, phân công đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng được điều động, phân công đến công tác tại Thành ủy Cao Bằng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng được điều động, phân công đến công tác tại Huyện ủy Hòa An; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoà An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng được điều động, luân chuyển đến công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định về công tác cán bộ ảnh 1
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các đồng chí được điều động, luân chuyển công tác dịp này tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, đóng góp tích cực trong sự phát triển của các địa phương, đơn vị.