Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp

Ngày 27/6, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Trung tâm khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn.

Với chủ đề "Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng”, Diễn đàn đã nêu rõ vai trò của cơ giới hóa nông nghiệp nhằm đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Áp dụng cơ giới hóa giúp giải phóng sức lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất lao động, đáp ứng được tiến độ thời vụ; khắc phục tình trạng thiếu lao động lúc mùa vụ cao điểm và thời tiết bất thuận, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, là giải pháp quan trọng để thực hiện chuyển đổi sổ.

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp ảnh 1

Các đại biểu dự Diễn đàn.

Cơ giới hóa thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai tạo các cánh đồng lớn và khuyến khích hình thành quan hệ hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa. Việc sử dụng máy móc cơ khí là hướng thu hút lao động trẻ có tay nghề ở nông thôn, hạn chế mất cân đối lực lượng lao động giữa lao động khu vực thành thị và nông thôn…

Với lợi thế của vùng đồng bằng sông Hồng là thâm canh lúa, lúa đặc sản, có thị trường tại chỗ lớn, lao động nhiều, dân trí cao, cơ sở hạ tầng phát triển. Hiện đại hóa sản xuất lúa thông qua việc đẩy mạnh công tác “dồn điền, đổi thừa”, quy hoạch lại đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi tưới, tiêu chủ động, phát triển mô hình sản xuất cánh đồng lớn.

Tuy nhiên hiện nay mức độ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa trong vùng chỉ tập trung một số khâu như làm đất, tưới tiêu, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, vận chuyển. Một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp như: cấy lúa bằng máy mới đạt khoảng 12%, sấy khoảng 20%.

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp ảnh 2

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại Diễn Đàn.

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp năm 2023 là dịp để các đại biểu thảo luận tìm ra những giải pháp nhằm giúp người nông dân nắm bắt các chủ trương chính sách, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Tư vấn khuyến cáo nông dân mạnh dạn liên kết sản xuất để hình thành các Hợp tác xã sản xuất hàng hóa quy mô lớn và hình thành các tổ, nhóm dịch vụ cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo cấy, tưới nước, chăm sóc đến thu hoạch. Hỗ trợ tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp ảnh 3

Các đại biểu đã đi tham quan mô hình mạ khay cấy máy tại huyện Thanh Liêm.

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan mô hình mạ khay cấy máy tại huyện Thanh Liêm.