Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp

NDO -

Ngày 23/5, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn”.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.
Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Với chủ đề: “Giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn”, tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề. Đó là chính sách đối với sản xuất nông nghiệp tuần hoàn; thông tin tuyên truyền cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn; giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp -0
Các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Hà Nam. 

Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia, cho biết, mục tiêu của diễn đàn là thúc đẩy nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà quản lý chuyên môn và chính quyền các cấp trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ và bàn các giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm hạn chế sử dụng tài nguyên và giảm phát thải nhà kính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn đã tồn tại lâu đời ở Việt Nam, là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý. Các sản phẩm, phế phụ phẩm sẽ được sử dụng, tái chế làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí, thất thoát, hạn chế tối đa lượng chất thải, tăng hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.