Đến hết năm 2023, có khoảng 35 triệu người dùng VssID

Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2023, sẽ có khoảng 35 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân cài đặt VssID. (Ảnh: Tâm Trung)
Cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân cài đặt VssID. (Ảnh: Tâm Trung)

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Quyết định số 336/QĐ-BHXH. Theo đó, cơ quan này giao bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ có khoảng 35 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số.

Nội dung này nhằm phổ biến rộng rãi ứng dụng VssID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó, để ngày càng có nhiều người dân tiếp cận và sử dụng ứng dụng này, giúp người lao động chủ động quản lý thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của bản thân, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung rà soát bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động; 100% người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước. Hướng dẫn và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án, cách thức tiếp cận từng nhóm người tham gia để bảo đảm tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao cụ thể theo từng tháng, từng quý tối thiểu, bảo đảm đến đến ngày 31/12/2023 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Đến hết năm 2023, có khoảng 35 triệu người dùng VssID ảnh 2

Ứng dụng VssID được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store và CH Play từ tháng 11/2020. Ứng dụng cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

VssID cung cấp thông tin về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm nêu trên cho người lao động…

Sau hơn 2 năm triển khai, ứng dụng ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích của mình trong việc cung cấp thông tin về các chính sách nêu trên; các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia;… Qua đó, giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đến thời điểm 15/3/2023, toàn quốc có gần 28,4 triệu tài khoản VssID được phê duyệt và kích hoạt sử dụng.

Cùng với tăng cường phổ biến ứng dụng VssID, dự kiến, sẽ hướng đến cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người lao động trong thời gian tới.

Đây là một trong những nội dung chính được đề cập trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được trình lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định, sổ bảo hiểm xã hội được xây dựng trên môi trường điện tử và được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng. Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Luật này.

Bên cạnh đó, để phù hợp với điều kiện thực hiện thực tiễn, đối với những trường hợp chưa có điều kiện thực hiện điện tử, dự thảo Luật cũng có bước quy định chuyển tiếp về việc tiếp tục sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy.

Việc triển khai sổ bảo hiểm xã hội điện tử nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua đó, tạo thuận lợi, minh bạch cho người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội.