Đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xử lý kỷ luật Thiếu tá công an

NDO - Báo Nhân Dân vừa nhận được công văn số 185/PC09 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về trả lời kết quả giải quyết đơn của ông Trần Văn Tuất.
0:00 / 0:00
0:00
Đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xử lý kỷ luật Thiếu tá công an

Cụ thể, ngày 1/11/2022 phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được Phiếu chuyển văn bản số 2888/PC-X05-P6 ngày 18/10/2022 của Thanh tra Bộ Công an về việc chuyển văn bản số 2177-CV/BND của Báo Nhân Dân chuyển nội dung đơn, thư của bạn đọc: ông Trần Văn Tuất, phản ánh đồng chí Thiếu tá L.T.V công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, quan hệ nam nữ bất chính với bà N.T.H.H (vợ ông Tuất).

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương trả lời kết quả giải quyết như sau: Ngày 21/4/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố cáo của ông Trần Văn Tuất. Nội dung đơn: ông L.T.V, hiện là Thiếu tá, công tác tại phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với bà N.T.H.H (vợ ông Tuất) vi phạm quy định về hôn nhân gia đình, những điều đảng viên không được làm, ông Tuất đề nghị có hình thức xử lý đối với ông L.T.V.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 23/5/2022 phòng Kỹ thuật hình sự ban hành báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo và ngày 24/5/2022 ban hành kết luận nội dung tố cáo. Qua đó xác định nội dung đơn tố cáo của ông Trần Văn Tuất đối với đồng chí Thiếu tá L.T.V có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với bà N.T.H.H (vợ ông Tuất) là đúng.

Sau khi tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ Phòng Kỹ thuật hình sự đã họp kiểm điểm đồng chí L.T.V và đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử lý kỷ luật đồng chí Thiếu tá L.T.V, sinh năm 1984 thuộc phòng PC09 theo Thông tư số 49/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân. Áp dụng hình thức kỷ luật vi phạm quy định tại điểm a, khoản 14, Mục III của phụ lục Thông tư 49/2019/TT-BCA về quan hệ nam nữ bất chính.