Quang cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tuổi trẻ cả nước cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong

Tổ chức Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước cũng cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh tới tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng, đồng thời gửi tặng thế hệ trẻ cả nước hai chữ: “Tiên phong”.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

Với 623 đại biểu tham dự, Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13

Trong hai ngày 9 và 10/8, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Đây là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.