Các phương thức hướng dẫn người dân làm thủ tục được đa dạng hóa.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm thủ tục lãnh sự

Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của người dân về giải quyết thủ tục lãnh sự, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và các đơn vị liên quan trong bộ triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt cả về nhân lực và vật lực, nâng tối đa hiệu suất tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong điều kiện kỹ thuật cho phép.
Giao diện Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng.

Các đại biểu bấm nút khai trương FTAP.

Khai trương Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam - Vietnam FTA Portal

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam (Vietnam FTA Portal), nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

Cán bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị giới thiệu quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ xã, phường, thị trấn. Ảnh: LÂM QUANG HUY

Quảng Trị tích cực, chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển

Nghị quyết 52/NQ-TW của Bộ Chính trị đã xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số trên những nền tảng sẵn có. Trên cơ sở kết quả của việc xây dựng chính quyền điện tử, Tỉnh ủy Quảng Trị đang quyết tâm chuyển đổi số để phát triển với Kế hoạch 190.