Khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

NDO - Với 3 khối nội dung lớn gồm: Khối tin tức cập nhật hằng ngày, Khối thông tin dữ liệu và Khối các ứng dụng, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cầu nối giao tiếp giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương “Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại địa chỉ: www.dangcongsan.org.vn.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành ủy trong cả nước…

Kênh thông tin chính thống, chủ lực trong tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng trên Internet

Phát biểu tại Lễ khai trương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là sự kiện hết sức quan trọng nhằm quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tăng cường, quản lý, phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet.

Lễ khai trương đánh dấu sự ra đời của kênh thông tin chính thống, chủ lực trong tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng trên Internet đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác.

“Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống thông tin, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời là cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Theo đồng chí, việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần thiết thực vào chương trình chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế.

Khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Với công nghệ mới, hiện đại, hoạt động ổn định, an toàn thông tin và dữ liệu thuận tiện trong quản lý, Cổng Thông tin sẽ trở thành đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước, qua đó cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng một cách chủ động, đa dạng về hình thức, hấp dẫn về nội dung, dễ dàng trong tiếp cận, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, góp ý và đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin ngày càng cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự cần thiết phải tích cực nắm bắt, ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ, đẩy nhanh việc chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, trong đó có việc nâng cao chất lượng hiệu quả kênh thông tin chính thống của Trung ương Đảng. Việc vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trên Internet là yêu cầu hết sức quan trọng, cần thiết, cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngay sau Lễ khai trương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tổ chức quản lý vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm Cổng Thông tin thực sự là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Các tin, bài, hình ảnh, video lựa chọn đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phải được biên tập, thẩm định, kiểm duyệt, kiểm tra chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ quy trình, và phải thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Đồng thời, chú trọng kiện toàn các cơ chế, quy định, quy trình vận hành thông suốt hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên, các cơ quan, đơn vị liên quan đối với việc cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu và liên kết khai thác.

“Các tin, bài, hình ảnh, video lựa chọn đăng tải trên Cổng Thông tin phải được biên tập, thẩm định, kiểm duyệt, kiểm tra chặt chẽ, thận trọng, tuân thủ quy trình, và phải thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh cần không ngừng đổi mới, cải thiện nội dung, hình thức Cổng Thông tin theo hướng đa phương tiện, hiện đại, tiện ích để lan tỏa thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tiếp thu hiệu quả ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cổng thông tin ngày càng hoàn thiện, xứng đáng là kênh thông tin chủ lực của Đảng trên Internet.

Cầu nối giao tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Giới thiệu khái quát về Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng chỉ đạo - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định số 27-QĐ/TW, ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025, Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng “Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Sau gần 2 năm nỗ lực triển khai, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được hoàn thiện và đi vào vận hành.

Với địa chỉ truy cập: dangcongsan.org.vn, Cổng thông tin sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giao diện Cổng Thông tin được xây dựng khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, tiện ích, với 3 khối nội dung lớn gồm: Khối tin tức cập nhật hằng ngày (các chuyên mục: Tin hoạt động; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Xây dựng Đảng...); Khối thông tin dữ liệu (các chuyên mục: Văn bản mới; Hướng dẫn công tác Đảng; Cơ quan Đảng Trung ương; Tổ chức chính trị-xã hội; Bộ, ngành; Tỉnh thành ủy...); Khối các ứng dụng (các chuyên mục: Hỏi đáp trực tuyến, Đối thoại trực tuyến, Góp ý xây dựng Đảng, Diễn đàn xây dựng Đảng...).

Khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ảnh 2

Đồng chí Trần Doãn Tiến giới thiệu khái quát về Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hiện Cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu từ các cổng thông tin, báo, tạp chí của 108 cơ quan Đảng Trung ương; tổ chức chính trị-xã hội; bộ, ngành; tỉnh, thành ủy. Thông tin của mỗi cơ quan, đơn vị được tích hợp trong một trang thành phần riêng trên Cổng, gồm 4 tiểu mục chính: Giới thiệu; Tin hoạt động; Xây dựng Đảng; Văn bản, tài liệu.

Hệ thống thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức khoa học, với các lựa chọn tìm kiếm từ cơ bản đến nâng cao và các phương thức khai thác thông tin đa dạng trên máy tính, các thiết bị thông minh, các mạng xã hội và các tính năng tương tác sẽ giúp độc giả dễ dàng tiếp cận nội dung, thực hiện các ý kiến góp ý, trao đổi, bình luận, chia sẻ; giúp lan tỏa nội dung đến nhiều người và là cầu nối giao tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Đặc biệt, để góp phần làm phong phú nội dung thông tin dữ liệu trên Cổng, đáp ứng yêu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nhất, bên cạnh việc tự động tích hợp thông tin, các cơ quan, đơn vị tích hợp thông tin sẽ phân quyền chủ động cập nhật thông tin cho trang thành phần của đơn vị mình trên Cổng. Mỗi cơ quan, đơn vị sẽ phân công cán bộ, có thể là Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng... phụ trách, quản lý, phối hợp với Cổng trong việc vận hành, cập nhật thông tin.

Theo đồng chí Trần Doãn Tiến, việc giao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị cũng góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay xây dựng và phát triển Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về lâu dài.

Đồng chí bày tỏ kỳ vọng, với những ưu thế đó, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhanh chóng tạo được sức lan tỏa, có tác dụng thiết thực và tích cực đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương chính thức phát Cổng Thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam lên mạng Internet.