Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 10/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 952/BHXH-GĐĐT về công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
0:00 / 0:00
0:00
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì mổ nội soi cho người bệnh. (Ảnh: Thái Sơn)
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì mổ nội soi cho người bệnh. (Ảnh: Thái Sơn)

Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, thực hiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 94 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để thông tin được công bố chính xác, kịp thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến, bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông báo để Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khai thác thông tin tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/; mục Văn bản -> Kết quả thuốc trúng thầu; tài liệu hướng dẫn sử dụng cung cấp trên giao diện phần mềm.

Thứ hai, cập nhật danh mục thuốc mua sắm theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương lên phần mềm Giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy trình Giám định bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 3618/QÐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ ba, đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật danh mục thuốc trúng thầu thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế lên Cổng tiếp nhận ngay khi có kết quả lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật.

Thứ tư, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia và đàm phán giá ngay khi có kết quả trúng thầu, công bố kết quả đấu thầu thuốc trên Cổng Thông tin điện tử theo quy định.

Trước đó, trong năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng hơn 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh so với năm trước đó. Kinh phí chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.