Công bố quyết định thanh tra hoạt động quản lý khoáng sản ở Đắk Nông

Ngày 29/11, Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định thanh tra một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 132/QĐ-TTr ngày 24/11/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định số 132/QĐ-TTr ngày 24/11/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn thanh tra Vũ Văn Long đã công bố Quyết định số 132/QĐ-TTr ngày 24/11/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Quyết định, đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá, việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau đóng cửa mỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Quyết định 132/QĐ-TTr, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của 4 tổ chức tại Đắk Nông. Các tổ chức tiến hành thanh tra gồm: Chi nhánh Tây Nguyên - Công ty cổ phần Thống nhất 508; Công ty cổ phần Hợp Thành Phát Đắk Nông; Công ty TNHH Nam Hải và Công ty TNHH MTV 16 (Binh đoàn 16). Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra một số nội dung liên quan như: quy định về khu vực khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ, điều hành mỏ, công suất, chuyển nhượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Thời kỳ thanh tra từ 1/7/2011 (khi Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực) đến thời điểm thanh tra. Theo kế hoạch, thanh tra sẽ làm việc tại Đắk Nông trong 12 ngày làm việc.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hằng năm. Mục đích thanh tra để đánh giá công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý để công tác quản lý đi vào nề nếp theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong việc thực hiện các nội dung liên quan. Tỉnh Đắk Nông mong muốn Đoàn thanh tra chỉ ra những thiếu sót để khắc phục, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.