Công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Hà Nội

NDO -

Ngày 19/1, Thanh tra Chính phủ cho biết, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm ở Hà Nội.
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm ở Hà Nội.

Theo quyết định số 18/QĐ-TTCP ngày 17/1/2022, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội. Thời kỳ thanh tra: từ ngày 1/1/2020-31/12/2021. Khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn Thanh tra gồm có 6 thành viên.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất sau khi có một số sự việc xảy ra trong việc mua kit xét nghiệm. Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện cuộc thanh tra này. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cử đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu để Đoàn thuận tiện liên hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đoàn Thanh tra cần thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, thận trọng, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại buổi công bố, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế Hà Nội làm đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu trực tiếp liên hệ với Đoàn Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện nghiêm túc thực hiện, chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, có báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố khi cần thiết.

Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid 19