Đắk Nông cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, công tác cải cách hành chính những năm qua luôn được đơn vị chú trọng đẩy mạnh, xem đây là giải pháp quan trọng để cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đến nay, Đắk Nông đã cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
Đến nay, Đắk Nông đã cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và coi việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; việc tuyên truyền được triển khai đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, nhằm đáp ứng các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, từng bước hiện đại hoá, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều TTHC rườm rà, không cần thiết đã được bãi bỏ; số thành phần, mẫu đơn tờ khai đã rõ ràng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được rút gọn, chuẩn hóa theo đúng quy định của bộ, ngành Trung ương (cắt giảm 20% thời gian giải quyết của cơ quan Nhà nước theo cam kết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam).

Thực hiện việc niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (100% số TTHC được công khai/công bố), địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định hành chính, hành vi hành chính tại trụ sở cơ quan, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông. Ban hành văn bản thông báo công khai quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết TTHC và danh sách công chức có liên quan đến việc chỉ đạo, tham gia giải quyết TTHC thuộc chức năng giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Sở cũng đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử, phần mềm một cửa điện tử, ứng dụng chữ ký số và chứng thư số trong giải quyết công việc chuyên môn…