Còn nhiều hạn chế trong tổ chức bữa ăn học đường

NDO - Việc tổ chức bữa ăn học đường tại các trường mầm non, tiểu học hiện còn gặp khó khăn, chủ yếu do điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng - nhất là tại các trường, điểm trường vùng sâu, vùng xa, miền núi - và  khâu quản lý, giám sát còn hạn chế.
Còn nhiều hạn chế trong tổ chức bữa ăn học đường
Còn nhiều hạn chế trong tổ chức bữa ăn học đường ảnh 1

* Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống kê trong năm học 2019-2020