Chuyển đơn của tập thể 12 nhà đầu tư liên quan Khu Dịch vụ-thể thao cây xanh quận Hà Đông đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết

NDO - Văn bản trả lời số 85/TTr-TDXLĐT ngày 31/1/2023 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của Báo Nhân Dân chuyển đơn của tập thể 12 nhà đầu tư phản ánh việc UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội cưỡng chế trái pháp luật khu đất đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho khai thác tạm thời tại Khu Dịch vụ-thể thao cây xanh quận Hà Đông, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của tập thể 12 nhà đầu tư liên quan Khu Dịch vụ-thể thao cây xanh quận Hà Đông đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết

Sau khi xem xét nội dung đơn, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy, vụ việc đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý tại Thông báo số 222/TLST-HC và Thông báo số 223/TLST-HC ngày 22/12/2022.

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung đơn nêu trên đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.