Kết quả thư bạn đọc

Chuyển đơn của công dân phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Hà Phong đến UBND tỉnh Quảng Ninh để giải quyết

NDO - Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 872/TTr-TTrXD1 ngày 8/11/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời đơn của công dân phản ánh tình trạng vi phạm quy định về trật tự xây dựng tại Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại phường Hà Phong (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của công dân phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Hà Phong đến UBND tỉnh Quảng Ninh để giải quyết

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng chuyển nội dung phản ánh của công dân đến UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, giải quyết theo quy định.