Chào bán chứng khoán không đăng ký, CTCP Tập đoàn VsetGroup bị phạt 600 triệu đồng

Thứ Tư, 01-12-2021, 17:49
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 30/11, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup, số tiền 600 triệu đồng, do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup (địa chỉ trụ sở chính tại 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC, số tiền 600 triệu đồng, do đã chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2020 đến 27/10/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup đã thực hiện chào bán trái phiếu của công ty ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006, khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.

Bên cạnh việc nộp tiền phạt, Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup còn buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

THIÊN HƯƠNG