Hà Nội: Tăng cường phòng, chống cháy nổ

Hà Nội: Tăng cường phòng, chống cháy nổ

Theo Công văn số 2389/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố mới được ký ban hành, thành phố Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý trong trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với các đơn vị, địa phương để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.