Diễn tập kỹ thuật, chiến thuật trấn áp tội phạm. (Ảnh: Học viện Cảnh sát nhân dân)

Tăng cường phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chương trình về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, thực hiện đến năm 2025. Chương trình xác định chủ động phòng ngừa làm giảm dần các loại tội phạm hằng năm, đồng thời nâng cao chất lượng xét xử và nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long.

Những thách thức đặt ra cho Việt Nam

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long, mục tiêu "Chiến lược Quốc gia kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030” đặt ra khá tham vọng. Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để tiến tới số người nhiễm HIV mới giảm dưới 1.000 trường hợp/năm vào năm 2030 và HIV/AIDS không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại của cộng đồng.