Triển khai Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Công nhân lắp ráp ô-tô tại một nhà máy. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Công nhân lắp ráp ô-tô tại một nhà máy. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ðịnh hướng nhằm nâng cao chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách; phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập về khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong đó, sẽ đẩy mạnh phát triển internet tốc độ cao, hạ tầng số an toàn, đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu lớn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý nhà nước phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,...