Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cửa khẩu Lệ Thanh.

Nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch tại Gia Lai, Đắk Lắk

Trong hai ngày 18 và 19-1, đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) do PGS, TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại hai tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk.