Cần có ngay biện pháp hữu hiệu cứu cây đa lịch sử Tân Trào

Cây đa Tân Trào.
Cây đa Tân Trào.

Ông Ngô Quốc Lập, Giám đốc Bảo tàng Tân Trào-ATK cho biết: Nguyên nhân là do Cây đa Tân Trào đã già và mục nát vì sâu bệnh từ nhiều năm nay. UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp khắc phục như: cắt tỉa cành bị sâu bệnh, dựng cột chống đỡ các cành còn lại, phun thuốc trừ sâu, bịt đầu các cành đã cắt tỉa không cho nước mưa vào... để bảo tồn cây đa lịch sử nhưng các biện pháp đó vẫn chỉ là tạm thời.

Mặc dù, Dự án phục hồi sinh trưởng Cây đa Tân Trào đã được UBND tỉnh phê duyệt và mời các đơn vị, nhà khoa học trong nước tham gia, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai và chỉ là trên giấy.

Cây đa Tân Trào là một di tích lịch sử trong quần thể Khu di tích lịch sử Cách mạng Tân Trào-ATK ( Tuyên Quang ). Thiết nghĩ, UBND tỉnh Tuyên Quang, các ngành chức năng trong tỉnh và Bảo tàng Tân Trào-ATK cần có ngay biện pháp hữu hiệu cứu Cây đa lịch sử Tân Trào.