Hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Bảy, 23-10-2021, 15:20
Lễ ra quân Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2020 (Ảnh: ANH TUẤN).

Hiện cả nước đã có hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Con số này tăng 77.800 người so với cuối năm 2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 21/10, toàn quốc có 14,545 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, Tỷ lệ này đạt 29,2% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm 272.000 người so với tháng 8/2021 và giảm 1,697 triệu người so với cuối năm 2020. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có 1,206 triệu người tham gia, tăng 19.000 người so với tháng 8/2021, tăng 77.800 người so với cuối năm 2020.

Thời gian qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tổ chức 5.499 hội nghị trực tuyến và trực tiếp. Qua đó, phát triển được 72.967 người tham gia, trong đó có 35.572 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được trình lấy ý kiến thời gian vừa qua đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hiện hành.

Trong đó, nghiên cứu bổ sung các quyền lợi ngắn hạn (trước mắt), tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bên cạnh đó, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

HÀ DUNG