MICE là loại hình du lịch đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Ảnh: Bích Huệ

Du lịch MICE, xung lực mới của văn hóa doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường lao động có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, để giữ chân nhân tài cũng như đội ngũ lao động lành nghề, bên cạnh chế độ lương, thưởng hợp lý, các doanh nghiệp còn cần biết khơi lên, nuôi dưỡng mong muốn được gắn bó, cống hiến lâu dài của các thành viên thông qua phát triển những hệ giá trị văn hóa, tinh thần. Góp phần làm nên điều này, du lịch MICE được xác định là chìa khóa, xung lực mới để xây dựng văn hóa doanh nghiệp.