Hòa nhạc ra mắt Dàn nhạc trẻ VYO, tháng 9/2022.

Đường dài mới biết ngựa hay...

Việc tài trợ sản phẩm văn hóa nghệ thuật ở nước ta đã không chỉ là một xu hướng mà đang dần thành phổ biến. Lĩnh vực có sản phẩm nhận được tài trợ cũng đa dạng hơn: nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, âm nhạc hàn lâm, âm nhạc đại chúng, nghiên cứu xuất bản...
back to top