Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Tạm dừng thí điểm hợp nhất cơ quan của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022).
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Cán bộ làm công tác xây dựng tổ chức Đảng phải luôn rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trau dồi nghề nghiệp

Ngày 23/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành phố khu vực miền nam năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Đoàn khảo sát Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).

Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm

Ngày 31/3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 (khóa XIII) do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo về thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh

Chiều 14/1, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh: thực trạng và giải pháp". Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chủ trì hội thảo. 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp tục đưa chủ trương của Đảng về công tác tổ chức-cán bộ vào cuộc sống hiệu quả hơn

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý việc tiếp tục triển khai, đưa các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng về công tác tổ chức-cán bộ đã ban hành trong năm 2021 vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Và để thực hiện hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới cách thức triển khai công tác phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu Ảnh: TTXVN

Hoàn thiện đề án sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Quyết định, Quy định của Bộ Chính trị

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Chính trị, chiều 16/11, tại Hà Nội, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo một số đề án của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì hội nghị.