Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công (Tiếp theo và hết)(*)

Bài 2: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Yêu cầu cán bộ, công chức xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết các thủ tục đầu tư công, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời, các đơn vị phải giải quyết triệt để những yếu kém do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án... Đó là các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật công vụ mà các tỉnh, thành phố đang thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. (Ảnh: QUANG THỌ)
Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. (Ảnh: QUANG THỌ)

Điều này đòi hỏi sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống nhằm nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc cụ thể tại mỗi dự án với mục tiêu giải ngân cao nhất và hiệu quả nhất vốn đầu tư công.

Rà soát, đốc thúc giải ngân từng dự án

Thành phố Hải Phòng đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư chủ động phối hợp các sở, ngành, huyện, thị xã tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình, vừa bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Đơn cử như trước tình hình dự án xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5, ở vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố có nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu chính quyền huyện An Dương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và ấn định mốc thời gian giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án theo tiến độ.

Đồng thời, thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung phân khai, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân số vốn đã được phân bổ trong năm 2023.

Không chỉ phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao, mới đây, ngày 22/9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, tăng thêm 4.200 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu.

Như vậy, để giải ngân hơn 95% vốn đầu tư công trong ba tháng còn lại của năm 2023, Hà Nội phải giải ngân thêm 31.564 tỷ đồng, gấp 1,4 lần số vốn đã giải ngân từ đầu năm 2023 đến ngày 15/9. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoặc chậm triển khai, chậm giải ngân, hoặc dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công. Thành phố tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý. Đồng thời, sẽ tổng hợp danh sách đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt thấp; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan để kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản dưới 90% kế hoạch do nguyên nhân chủ quan.

Trong nhiều cuộc họp gần đây, tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư, địa phương phối hợp chặt chẽ giải quyết triệt để những yếu kém do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các sở, ngành, ban quản lý dự án; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm” trong đầu tư, giải ngân vốn.

Để chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phê bình người đứng đầu 21 cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư và 10 địa phương đến hết ngày 31/8 không giải ngân đạt kế hoạch; yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhận định: Chưa có năm nào, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt như năm nay, nhưng kết quả chưa như mong muốn. Do đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương tập trung giải ngân nguồn vốn, thu hồi vốn tạm ứng; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công trình đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới đã nằm trong kế hoạch, đặc biệt phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện các dự án, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh phân công lãnh đạo theo dõi từng nhóm công trình, dự án cụ thể.

Cần quyết tâm cao hơn

Sốt ruột với tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong các cuộc họp định kỳ hằng quý đều nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị rốt ráo, thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ. Trong quý IV, thành phố cần giải ngân 46.000 tỷ đồng đầu tư công để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân 95% đã được giao. Nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng và áp lực hơn khi năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề “đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư” làm “thước ngắm” để đột phá và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong xử lý các vấn đề của đầu tư công, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó thành phố yêu cầu từng cơ quan phải rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, bảo đảm hoàn thành các bước theo kế hoạch giải ngân đã đề ra.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tìm giải pháp tháo gỡ, xử lý, không để các hồ sơ phải tồn đọng quá lâu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ các dự án.

Chỉ còn ba tháng để Đà Nẵng giải ngân “nước rút” kế hoạch vốn đã được giao của năm 2023, chính quyền thành phố đặt ra mục tiêu phải giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn còn lại của năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Để đạt được kết quả này, thành phố đề ra chín giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Trong đó, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có dự án, hạng mục đầu tư công phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo thành phố về kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã được giao theo cam kết. Các tổ công tác liên ngành của thành phố sẽ làm việc thường xuyên với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng và khởi công các công trình, dự án theo tiến độ cam kết, nhất là các công trình trọng điểm, quy mô lớn. Các công trình, dự án không vướng mặt bằng, đền bù giải tỏa… sẽ yêu cầu đơn vị quản lý, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu-Phần cơ sở hạ tầng dùng chung cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành các hạng mục như: Trạm cân xe; bãi tập kết vật tư; bến tạm; xây dựng văn phòng ban điều hành; đúc các khối bê-tông phá sóng và bắt đầu thi công đê chắn sóng. Để giải quyết nhu cầu hơn 1 triệu m3 đá phục vụ thi công bến cảng, đơn vị chủ động đề xuất lãnh đạo thành phố cho phép nâng công suất các mỏ đá trên địa bàn, đồng thời chủ động tìm kiếm các mỏ đá ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để đáp ứng kịp thời, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã bố trí cho dự án là 360 tỷ đồng.

-------------------------------------

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 30/9/2023.