[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ

NDO - Sáng 23/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.
[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự Hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 5

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 6

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 7

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo tại hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 8

Các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ ảnh 9

Các đại biểu dự tham dự hội nghị.

back to top