[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên

NDO - Sáng 25/2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 2
Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 3

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với các bạn đoàn viên, thanh niên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương.