1.033 ứng viên đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn tại các hội đồng giáo sư cơ sở

NDO - Ngày 3/6, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, cả nước có 1.033 ứng viên đăng ký tại các hội đồng giáo sư cơ sở. Trong đó, có 93 ứng viên giáo sư, 940 ứng viên phó giáo sư.
0:00 / 0:00
0:00
Họp xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Họp xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Để thực hiện công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 khách quan, công khai, minh bạch, đạt kết quả tốt nhất, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã lưu ý các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành; hội đồng giáo sư cơ sở và các cơ sở đào tạo đánh giá hồ sơ ứng viên đúng chất lượng và thực chất về chuyên môn-học thuật.

Hội đồng Giáo sư các cấp thẩm định kỹ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ. Các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo điều kiện để hội đồng giáo sư các cấp hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch.

Năm 2024, cả nước có tổng số 110 hội đồng giáo sư cơ sở được thành lập với tổng số ứng viên đăng ký là 1.033 ứng viên, gồm 93 ứng viên giáo sư, 940 ứng viên phó giáo sư. Trong đó, Hội đồng Giáo sư cơ sở có số ứng viên đăng ký nhiều nhất là 33 ứng viên (bảy ứng viên giáo sư và 26 ứng viên phó giáo sư); hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký ít nhất là một ứng viên phó giáo sư.

Đáng chú ý, năm 2024 có năm Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thực hiện xét hồ sơ trực tuyến gồm các hội đồng: Công nghệ thông tin; Điện-Điện tử-Tự động hóa; Thủy lợi; Toán học; Vật lý.