Yên Bái cho trẻ mầm non, học sinh đi học trực tiếp từ ngày 15/3

NDO -

Nhằm tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Công văn hỏa tốc số 699 yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2 (thuộc vùng xanh, vùng vàng) cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 15/3.

Cô và trò Trường mầm non xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trong giờ học ghép hình.
Cô và trò Trường mầm non xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trong giờ học ghép hình.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 3 (thuộc vùng cam) cho học sinh phổ thông và các trường chuyên nghiệp, dạy nghề học trực tiếp (riêng học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine tạm thời cho học trực tuyến; học sinh mầm non tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới).

Các cơ sở giáo dục thuộc địa phương được phân loại cấp độ dịch mức độ 4 (thuộc vùng đỏ) cho trẻ mầm non tạm thời nghỉ học, học sinh và sinh viên học trực tuyến. Các cơ sở giáo dục có nhiều F0 (không thuộc vùng cam, vùng đỏ): Chủ động thực hiện phương án dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến linh động, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Khi học sinh đi học trực tiếp, các cơ sở giáo dục phải có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch trong trường học.

Hiện, tỉnh Yên Bái dịch đang ở cấp độ 3, có 55/173 xã, phường, thị trấn  độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2.

Đến trường an toàn trong đại dịch