Cô và trò Trường mầm non xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trong giờ học ghép hình.

Yên Bái cho trẻ mầm non, học sinh đi học trực tiếp từ ngày 15/3

Nhằm tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Công văn hỏa tốc số 699 yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được phân loại cấp độ dịch ở mức 1, 2 (thuộc vùng xanh, vùng vàng) cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trực tiếp từ ngày 15/3.