Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp nhà nước

NDO - Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng đối với công tác Đoàn thanh niên, phát huy tính tiền phong, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động sản xuất là những ý kiến thống nhất tại buổi Toạ đàm “ xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc khối Doanh nghiệp Trung ương”, do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức vào sáng ngày 31/8, tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Buổi toạ đàm có hơn 30 tham luận.
Buổi toạ đàm có hơn 30 tham luận.

Dự buổi toạ đàm có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tại Trung ương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đông đảo đoàn viên, thanh niên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Với hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi tọa đàm, các đại biểu đi sâu phân tích, làm rõ: đặc điểm nội dung, phương thức lãnh đạo, những yếu tố tác động tác cấp ủy đảng trong doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; thực trạng, nội dung, kết quả công tác lãnh đạo tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; việc ban hành văn bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong doanh nghiệp; công tác kiểm tra giám sát; tạo điều kiện môi trường, cơ sở vật chất, chất độ làm việc với đoàn viên, thanh niên.

Từ phân tích những yêu cầu mới đặt ra trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong doanh nghiệp như tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng bằng chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ thanh niên từ đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp vào nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, công tác quy hoạch, chế độ khen thưởng… tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất cần có giải pháp mới để phát huy trí tuệ của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Đoàn thanh niên phải là lực lượng tích cực tham gia giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xung kích, sáng tạo đảm nhận thực hiện 9.556 công trình thanh niên các cấp, trong đó có 570 công trình cấp Khối, 3689 công trình cấp huyện, 5.297 công trình cấp cơ sở, nhiều công trình thanh niên tiêu biểu được Trung ương Đoàn công nhận là công trình tiêu biểu cấp toàn quốc.
Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên trong Khối đề xuất hơn 115.263 ý tưởng, sáng kiến; trong đó, 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỷ đồng.