Xây dựng cơ chế đặc thù phát triển Tây Nguyên xanh, hài hòa, bền vững

NDO - Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị “3 trong 1” nhằm công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư và tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: Bảo Linh)
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: Bảo Linh)

Ngày 14/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp báo công bố về hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngày 20/11 với chủ đề “Phát triển xanh-Hài hòa-Bền vững”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị, dự kiến có 500 đại biểu tham dự.

Phát biểu ý kiến tại họp báo, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Tây Nguyên, mở ra cơ hội mới cho vùng đất phên dậu phía tây của Tổ quốc, “nóc nhà của Đông Dương”. Đây là hội nghị “3 trong 1”, được tổ chức không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, mà còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tây Nguyên xanh-hài hòa-bền vững” nhằm giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng Tây Nguyên, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào vùng Tây Nguyên.

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương vùng Tây Nguyên đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy những tiềm năng, lợi thế của vùng cho phát triển nhanh và bền vững.

Quy mô kinh tế của vùng Tây Nguyên tăng nhanh, năm 2020 gấp hơn 14 lần năm 2002. Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả. Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, được quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng cũng như giữa vùng với cả nước. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo nên những điểm sáng.

Quy mô kinh tế của vùng tăng nhanh, năm 2020 gấp hơn 14 lần năm 2002. Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả. Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, được quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng cũng như giữa vùng với cả nước. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo nên những điểm sáng.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế-xã hội của vùng còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại; GRDP bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế-xã hội. Những hạn chế, bất cập này nếu được khắc phục kết hợp với những tiềm năng, lợi thế và nguồn lực còn chưa được khai được hiệu quả, bên cạnh các cơ hội mới sẽ là “dư địa”, cơ hội để Tây Nguyên phát triển mạnh trong thời gian tới

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, với mục tiêu phát triển vùng Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hóa dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với các trung tâm chế biến; cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số; giải quyết căn bản vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số,...

Để thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chính phủ dự kiến đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Bao gồm công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; phát triển văn hóa-xã hội và nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, du lịch đặc sắc; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách liên kết vùng; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh: Chương trình hành động của Chính phủ dự kiến đưa ra nhiều điểm mới, có tính đột phá trong phát triển của vùng, nhất là về định hướng phát triển, mục tiêu cụ thể, giải pháp rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể; gắn với một số chủ trương lớn về xây dựng cơ chế chính sách đặc thù sẽ là cơ sở và là cơ hội cho vùng Tây Nguyên phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.