Vi phạm trong giao dịch và báo cáo, 2 nhà đầu tư bị phạt 160 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư là CTCP Vinaceglass và ông Lê Thái Hưng, với tổng số tiền phạt 160 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định; giao dịch ngoài khoảng thời gian đã công bố; không công bố khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết và khi không còn là cổ đông lớn.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Vinaceglass (địa chỉ tại số 96 đường 15, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 10/QĐ-XPHC, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vinaceglass không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công bố thông tin về Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 19/1/2022, Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/7/2022.

* Ông Lê Thái Hưng (địa chỉ tại P603, nhà B5, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 18/QĐ-XPHC, số tiền 5 triệu đồng vì giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Theo công bố thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 20/11/2018, ông Lê Thái Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán: QPH) đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng đã mua 20.000 cổ phiếu vào ngày 19/12/2018.

Ngày 25/12/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố việc ông Lê Thái Hưng tiếp tục đăng ký mua 1.462.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 26/12/2018 đến ngày 18/01/2019. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 25/12/2018.

Tiếp đó, ông Lê Thái Hưng bị phạt tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 1/6/2020, ông Lê Thái Hưng mua 10.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã chứng khoán: KDM), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 324.000 cổ phiếu KDM (4,99%) lên 334.000 cổ phiếu KDM (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của KDM. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đến ngày 18/1/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu (5,12%) xuống 317.500 cổ phiếu (4,47%), không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổng cộng, ông Lê Thái Hưng bị phạt 75 triệu đồng.