Vi phạm trong báo cáo và giao dịch, CTCP Tập đoàn BGI bị phạt hơn 200 triệu đồng

NDO - Ngày 9/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn BGI, với tổng số tiền phạt lên tới 210 triệu đồng, do các hành vi: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp...
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 12/QĐ-XPHC, số tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với Quyết định 30/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan - CTCP Xây dựng BGI);

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với các tài liệu: Giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chậm 4 ngày), Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 240,2 tỷ đồng lên 480,4 tỷ đồng (chậm 11 ngày), Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành (chậm 09 ngày), Nghị quyết Hội đồng quản trị số 183/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (chậm 2 ngày).

Tiếp đó, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 mà Công ty đã công bố: Trong năm 2020 và 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: CTCP Xây dựng BGI, CTCP Vật liệu xây dựng BGI, Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill, CTCP Tập đoàn IUC, ông Hoàng Trọng Đức, ông Nguyễn Đức Hùng nhưng chưa thông qua Hội đồng quản trị.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI là 210 triệu đồng.