Vào tháng 8, chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở bốn địa phương

NDO -

Tại bốn địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế, người hưởng sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 8 và 9 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 8. 

Bưu điện Thừa Thiên Huế chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà vào tháng 4 năm 2020 (Ảnh minh họa: Công Hậu).
Bưu điện Thừa Thiên Huế chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà vào tháng 4 năm 2020 (Ảnh minh họa: Công Hậu).

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền trung, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có chỉ đạo kịp thời trong thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 8 và tháng 9 năm 2020 trong cùng kỳ chi trả tháng 8 tại bốn tỉnh, thành phố khu vực miền trung.

Cụ thể, BHXH bốn tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế kịp thời triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8 cho người hưởng. 

Đây là giải pháp, được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực này.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cũng cùng được chi trả vào một kỳ trong tháng 4.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost) cũng đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp một lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5 bằng hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Đồng thời, VnPost cũng tổ chức chi trả lương hưu và các chế độ BHXH hằng tháng tại nhà người hưởng.

Hiện cả nước có khoảng 3,2 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Vào tháng 8, chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở bốn địa phương ảnh 1

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố